Jerry Wijnen, voorzitter Makelaarsvereniging Amsterdam:

‘WE MOETEN ONS ALS PROFESSIONALS GEDRAGEN’

Per 1 januari van dit jaar zat de termijn van Sven Heinen als voorzitter van Makelaarsvereniging Amsterdam erop. Zijn opvolger Jerry Wijnen is ambitieus en wil nieuwe wegen inslaan, ook als het gaat om samenwerking met de NVM: “Wat mij betreft staat een afscheiding niet langer op de agenda.”

Tekst: Elsie Schoorel | Beeld: Herbert Wiggerman

Waarom werd u voorzitter van de MvA?

“Het verenigingsleven hoort bij mij. Ik was al vier jaar secretaris van de MvA en het is een vereniging waar ik trots op ben. Bijna 600 makelaars, kandidaat-makelaars en taxateurs zijn bij ons aangesloten. Onze vereniging stamt uit 1877, maar tijden zijn veranderd. Daar moeten we in meegaan. Bell vond in dat jaar de telefoon uit en die ziet er nu ook heel anders uit. Ik trek graag de kar om ons klaar te maken voor nieuwe generaties.”


Wat maakt makelen in Amsterdam anders?

“De Metropoolregio Amsterdam vraagt veel, het is de Champions League van de Nederlandse vastgoedmarkt. Als ik door de stad fiets, voel ik me een vreselijke bofkont dat ik hier mag makelen. Wij zijn een voorloper voor de rest van Nederland. In Amsterdam was de crisis pas laat merkbaar en we kwamen er ook weer als eerste uit. Door de grote vraag (die altijd wel groter zal blijven dan het aanbod) vinden er veel transacties plaats, dat maakt het superdynamisch. Het is ook complex omdat zaken als erfpacht en VvE’s een grote rol spelen. En de verschillen tussen wijken zijn erg groot.”


ING Economisch Bureau is bezorgd over expats die de prijzen opdrijven. Hoe ziet u dit?

“Natuurlijk is er best een grote groep internationale nieuwkomers, zoals ik ze liever noem. Maar het is niet waar dat deze mensen alleen maar torenhoge salarissen verdienen en daardoor alle woningen wegkapen. Meer dan de helft verdient minder dan 50.000 euro. Natuurlijk zorgt het voor extra druk op de woningmarkt als er nieuwe bedrijven komen zoals EMA – Europees Geneesmiddelen Agentschap. Dat zorgt voor werkgelegenheid voor 900 mensen, waar de gemeente blij mee is, maar dan moeten ze ook beseffen dat die mensen ergens moeten wonen. Gelukkig vinden veel buitenlanders het geen punt om bijvoorbeeld in Zoetermeer of Leiden te wonen, want die afstanden stellen in hun ogen niets voor. Maar dan moet je er wel zorgen dat de infrastructuur, met name het OV, beter is. Bijvoorbeeld de Noord-Zuidlijn doortrekken naar omringende plaatsen. Amsterdam kan de krapte niet alleen oplossen, omringende gemeenten zijn daarin belangrijk. Meer bouwen is nodig; dit wordt al jaren geroepen maar het gebeurt te weinig. De woningproductie piept en kraakt. Als de gemeente hoge prijzen vraagt voor de grond, haken de grote vastgoedbedrijven af.”

‘Als de gemeente hoge prijzen vraagt voor de grond, haken de grote vastgoedbedrijven af’

Wat kan er gedaan worden voor het grote aantal starters?

“De gemeente moet meer vrijheid geven in de verhuur. Nu is het niet toegestaan om met drie personen een huurwoning te delen zonder omzettingsvergunning. Daardoor creëer je extra druk. Natuurlijk moet je een huis niet volstouwen met mensen en moet je overlast en doorverhuren aanpakken. Maar niet op voorhand tegenhouden dat meer mensen een woning kunnen delen. Niet alleen starters willen echter graag naar Amsterdam, ook steeds meer ouderen en gezinnen. Daar moet bij de bouw ook rekening mee gehouden worden: het aantal panden met een lift is veel te laag.”


Wat heeft de MvA haar leden te bieden?

“Belangenbehartiging is een belangrijke pijler, richting gemeentes maar ook naar het Rijk. Samen kunnen we een vuist maken. Wij hebben regelmatig contact met de betrokken wethouders, dus die lijnen zijn kort. Ook bieden we educatie. Makelen is een vak en we kunnen er nog beter in worden. Daarbij gaat het ook om deelkennis, zodat makelaars experts kunnen worden op een bepaald vakgebied zoals nieuwbouw, verhuur en erfpacht. Dat biedt de klant meerwaarde. En we werken aan productontwikkeling. Een voorbeeld is ons Veilinghuis met een transparant biedsysteem, een handige aanvulling voor woningen waarvoor je bijvoorbeeld dertig man verwacht.”


Uw voorganger Sven Heinen liet zich regelmatig kritisch uit over de NVM. Hoe kijkt u daar tegenaan?

“Afgelopen jaren hebben we ons grote zorgen gemaakt over de rol van de NVM. We hebben te weinig gemerkt van wat ze deden, de verschillende afdelingen op het NVM-bureau vormden eigen koninkrijkjes. Maar ik merk dat het aan het veranderen is: de interim-directeur en andere nieuwe mensen laten een frisse wind waaien. Ik heb er een goed gevoel over dat we weer meer samen kunnen optrekken. Wat mij betreft staat een mogelijke afscheiding niet langer op de agenda.”


Wat wilt u bereiken als voorzitter?

We moeten ons nog meer als professionals gaan gedragen. Dat wil zeggen: laten zien wat we doen, uitdragen dat we bijvoorbeeld goed en professioneel taxeren, juist als een club als de DNB zich zorgen maakt. En mensen hard aanpakken die het niet goed doen. De afgelopen jaren heeft de branche niet veel geïnvesteerd, dat moet veranderen. Ik geloof absoluut dat de makelaar blijft bestaan en nodig is als expert voor mensen die een huis verkopen of kopen. Maar tegelijk digitaliseert de maatschappij en daarin moeten we meegaan. Onze leden moeten bovenal weten waar we mee bezig zijn. Een vereniging die het contact met de leden verliest, verliest zijn bestaansrecht.”

Vond u dit artikel interessant genoeg om te delen?