JAN WILLEM VAN BEEK, DIRECTEUR STIMULERINGSFONDS VOLKSHUISVESTING NEDERLANDSE GEMEENTEN (SVN)


‘AANBOD VOOR STARTERS BLIJFT ONTOEREIKEND’

Jan Willem van Beek wil het probleem van starters op de woningmarkt voor iedereen duidelijk maken.

‘Na de coronacrisis komt er denk ik meer voorzichtigheid in de economie. De prijzen gaan denk ik een klein stukje dalen, zij het misschien tijdelijk’

Op het vorig jaar gelanceerde Platform Woonstarters worden ideeën over de startersmarkt gebundeld. Jan Willem van Beek, een van de initiatiefnemers, maakt de balans op.

Tekst • Jaap Hoeve

Wat was het idee achter de oprichting van het Platform Woonstarters? “Het heeft zichzelf eigenlijk een beetje aan ons opgedrongen. Tijdens onze deelnemersbijeenkomst hadden we de deelsessie ‘Hoe krijg ik mijn kind de deur uit’, over oplossingen voor de startersproblematiek. Heel veel verschillende partijen hadden allemaal ideeën. Na afloop wilde iedereen doorgaan. Daar ontstond eigenlijk ter plekke een samenwerkingsverband tussen totaal verschillende partijen. Wat heeft het tot nu toe opgeleverd? In september hopen we een wrap-up van alle verzamelde ideeën te presenteren. We mikken natuurlijk op zoveel mogelijk aandacht van de politiek in aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen, maar iets breder hebben we twee belangrijke doelgroepen: smaakmakers in het publieke debat, zoals belangenorganisaties die iets willen doen voor starters, maar niet goed weten wat voor mogelijke oplossingen er al zijn, en de rest van Nederland. Die willen we er attent op maken hoe groot het probleem van starters wel niet is. Niet alleen voor de starters zelf, maar voor iedereen.”

Waarom voor iedereen? “Voor de huidige generatie starters op de woningmarkt lijken beide wegen naar een financieel gezonde oude dag – pensioenopbouw en een koophuis – afgesloten. Dat gaan we op den duur merken. Wat wij sinds pak-hem-beet na de Tweede Wereldoorlog als vanzelfsprekend zijn gaan beschouwen, dat de oudere generatie de nieuwe een beetje op weg helpt, ligt voor hen niet meer zo voor het grijpen.” Wat is precies de rol van SVn? “SVn richt zich natuurlijk primair op de woningfinanciering voor starters. Maar daarnaast proberen we andere partijen te prikkelen om eigen ideeën te ontwikkelen en ze met ons te delen. Het probleem is te groot voor ons alleen.”

Krijgen starters het de komende tijd nog moeilijker? “Vorig jaar waren we het helemaal eens wat de oplossing was: bouwen, bouwen, bouwen. Heel moeizaam is toen een eerste begin gemaakt om de productie omhoog te schroeven. Nu valt die voor een heel groot deel weer stil. Na de coronacrisis komt er denk ik meer voorzichtigheid in de economie. De prijzen gaan denk ik een klein stukje dalen, zij het misschien tijdelijk. Dat kan een voordeel zijn voor starters. Maar het aanbod blijft ontoereikend.”

Bij het Platform zijn (nog) geen makelaars(verenigingen) aangesloten. Zien jullie voor hen een rol? “Makelaars zaten destijds simpelweg toevallig niet aan tafel. We veranderen liever niet steeds opnieuw de samenwerkingsopzet vanwege nieuwe deelnemers. Maar makelaars kunnen vanuit hun ervaring zeker een bijdrage leveren. Makelaars komen op heel veel plekken, kennen heel veel wijken. Ik daag ze hierbij van harte uit om hun visie met ons te delen. Dat kan via praatmee@platformwoonstarters.nl. We staan overal voor open.”

Vond u dit artikel interessant genoeg om te delen?