IN BEELD


SLIMME WIJK IN HELMOND

tekst: Rens Groenendijk

foto: Brainport Smart District ©UNStudio, images by Plomp

Brainport Smart District in ontwikkeling

In de Helmondse wijk Brandevoort wordt de komende negen jaar gewerkt aan de ontwikkeling van Brainport Smart District, met ruimte voor 1.500 woningen en circa 4 hectare bedrijventerrein. De nieuwste inzichten en technieken op het gebied van participatie, gezondheid, data, mobiliteit, energie en circulariteit worden ingezet om een duurzame en mooie woonomgeving te creëren.

In 2018 is de Stichting Brainport Smart District opgericht, met in het bestuur vertegenwoordigers van de partners, gemeente Helmond (voorzitter), Technische Universiteit Eindhoven, Brainport Development, Provincie Noord-Brabant en Universiteit van Tilburg. De stichting heeft daarnaast een programmabureau en wordt geleid door twee directeuren.

Belangrijke rol bewoners De (steden)bouwkundige omgeving is vanaf het begin ontworpen in samenhang met nieuwe inzichten en technologie. De bewoners spelen een belangrijke rol bij de ontwikkeling van hun eigen leefomgeving, een proeftuin voor duurzame nieuwe systemen, processen en diensten, een blijvend en intrinsiek onderdeel van deze ‘slimme’ wijk. Bedrijfsactiviteiten worden geïntegreerd in de wijk; ondernemers worden uitgedaagd met innovatieve ideeën te komen en mee te bouwen. Door Covid-19 is het thuiswerken in een stroomversnelling gekomen en dus wordt gebrainstormd over combinaties van wonen en werken aan huis, flexibele (semi) lokale tijdelijke kantooroplossingen, eventueel gecombineerd met andere functies.

Wonen in een kas Momenteel wordt de haalbaarheid onderzocht van een circulair woongebied, waar voedsel, energie en wonen hand in hand gaan. Het gaat om energiezuinige woningen met een houten skelet in een kas met verse groente en fruit direct naast de voordeur. De wind- en waterdichte schil biedt vele andere voordelen: ademende gevels, veel buitenruimte in de kas en integratie van planten (urban-farming). De bedenker, KasCo, realiseert al een dergelijke woning in Amsterdam.

Deel dit artikel: