Luke Liplijn van Matrixian Group:

‘Strategisch inspelen op verduurzaming’

Oprichter Luke Liplijn van datatechnologiebedrijf Matrixian Group, dat zich inzet voor vastgoedprofessionals, ziet een toenemende vraag naar data-oplossingen. Niet alleen vanuit de professionals zelf, die veelal op zoek zijn naar klantenbinding en modelmatige taxaties, maar ook vanuit de politiek, waar duurzaam bouwen en wonen hoog op de agenda staat. Een gesprek met Liplijn over recente ontwikkelingen, trends, de rol van datatechnologie en hoe vastgoedprofessionals strategisch op verduurzaming kunnen inspelen.

Tekst Vera van Laarhoven, Matrixian Group

“Allereerst is er in Nederland een tekort aan woningen. En dat zorgt voor problemen”, zegt Liplijn. “Door de zeer krappe woningmarkt hebben makelaars steeds minder huizen in hun portefeuille en moeten zich daarom meer richten op klantenbinding, zodat ze klanten gedurende hun woningcarrière herhaaldelijk terugkomen. Bijvoorbeeld bij het aan- en verkopen van een woning, wanneer iemand het oneens is met een berekende WOZ-waarde of wanneer een klant een aanvullend taxatierapport nodig heeft om een groene lening te krijgen.”

Optimalisatie CRM-systemen Veel makelaars en taxateurs richten zich hier al op in, volgens Liplijn. Niet alleen in hun communicatie naar klanten, maar ook in de vorm van optimalisatie van (CRM) systemen. Datatechnologie helpt daarbij. “Ik merk dat onze Lead Tool, een slim hulpmiddel, bijvoorbeeld steeds belangrijker wordt voor onze klanten.” Doordat vastgoedprofessionals woningzoekenden een gratis woningwaarde-indicatie aanbieden op hun website zijn ze niet alleen relevant voor hun doelgroep, maar weten ze ook gelijk waar de interesses liggen van (potentiële) klanten. “Ook onze woningwaarderapporten doen het goed, die kunnen makelaars en taxateurs bijvoorbeeld één keer per jaar naar klanten sturen om relaties in stand te houden”, aldus Liplijn. Deze rapporten bestaan uit een waardebepaling van individuele woningen, locatiegegevens, bouwtechnische informatie, het energielabel, een kadastrale kaart en referentiewoningen (inclusief koopsommen).

Toenemende regelgeving Een andere trend die Liplijn opmerkt is toenemende (inter)nationale regelgeving. “Die leidt ertoe dat vastgoedprofessionals steeds meer tijd kwijt zijn aan uitzoekwerk. Zo moet een taxatieverslag bijvoorbeeld aan steeds meer eisen voldoen en is er veel informatie nodig voor het succesvol aan- en verkopen van woningen. Ik heb daarom de vraag gekregen om nieuwe toepassingen te ontwikkelen die vastgoedprofessionals in staat stellen om met een druk op de knop alle benodigde informatie te ontvangen, denk aan eigendomsberichten, hypothecaire uittreksels, WOZ- waardes, kadastrale kaarten, BAG uittreksels, buurtinformatie en zo meer. Een taxatieproces wordt hiermee een stuk efficiënter en daardoor houdt de professional tijd over om zich te focussen op individuele klantwensen.’

'Vastgoedprofessionals zijn steeds meer tijd kwijt aan uitzoekwerk'

Modelmatige waardering Ook de taxatiewereld kent (digitale) ontwikkelingen, waaronder de sterke toename van modelmatige waardering. Bij de bepaling van een woningwaarde wordt er gebruik gemaakt van Machine Learning (ML), die zich baseert op een groot aantal koopsommen en bouwtechnische kenmerken van vergelijkbare woningen. Liplijn: “De misvatting ontstaat weleens dat ML het werk van de taxateur zou overnemen. Zo zie ik dat niet. Modelmatige waardebepalingen zijn er juist om taxateurs te helpen. Ze kunnen de technologie inzetten bij hun dagelijkse werkzaamheden. Dat verhoogt de efficiëntie, waardoor professionals tijd besparen en zich kunnen richten op wat echt belangrijk is: persoonlijk advies geven. Iets wat technologie nooit zal kunnen.”

Duurzaam bouwen en wonen Liplijn constateert dat de vastgoedsector verduurzaamt. Op het gebied van klimaatbescherming is veel winst te behalen met duurzaam wonen en bouwen. Het is dan ook een doelstelling die hoog op de maatschappelijke en politieke agenda staat. “Vastgoedprofessionals kunnen hier strategisch op inspelen”, vertelt Liplijn. “Ze kunnen zich richten op de toenemende wens van particulieren om woningen te verduurzamen. Banken zullen hier ook meer op inspelen. Er zijn nu bijvoorbeeld al groene hypotheken en groene leningen. En dat leidt tot een nieuw soort vragen van klanten, waar de vastgoedprofessional bij kan helpen. De professional kan bijvoorbeeld aangeven of het rendabel is om een woning te verduurzamen.” Liplijn krijgt deze vraag nu vooral van gemeenten. Zo heeft hij de Duurzame Daken Kansenkaart ontwikkeld, een datagedreven interactieve kaart, die gemeenten per dak laat zien welke duurzame invulling het meest haalbaar, rendabel en voordelig is. De kaart draagt daarmee bij aan politieke milieudoelstellingen; het vormt een oplossing voor hitteoverlast, waterbergingsproblemen en vervuiling in steden.

Balans mens/machine Het is volgens Liplijn niet wenselijk om volledig over te stappen op ML en technologie. “Daar wordt niemand gelukkig van. Tegelijkertijd zien we dat een juiste combinatie van mens en technologie leidt tot waardevolle efficiëntieslagen, waardoor vastgoedprofessionals tijd overhouden die ze kunnen besteden aan persoonlijk contact met de klant. De professional begrijpt nog altijd beter wat een klant echt wil, in vergelijking tot systemen. Door als deskundige mee te denken in hoe een woning bijvoorbeeld kan worden verduurzaamd en wat dat doet met de waardestijging van een woning, verhoogt hij zijn kwaliteit en toegevoegde waarde.” Volgens Liplijn wordt aandacht voor klanten dus steeds belangrijker en wordt dit mogelijk gemaakt doordat datatechnologie werk uit handen neemt. “Als referentiewoningen bijvoorbeeld al klaar staan in een online omgeving is het mooi meegenomen als met een druk op de knop alle informatie kan worden verkregen. Zo kunnen vastgoedprofessionals een gigantische tijdwinst boeken en de dienstverlening naar klanten een kwaliteitsimpuls geven.”

www.matrixiangroup.com

Deel dit artikel: