2B Connected Salarisonderzoek Vastgoed en Makelaardij 2021

‘Blijkbaar zijn makelaars tevreden over hun situatie’

Net als de afgelopen jaren heeft recruitmentspecialist 2B Connected onderzoek gedaan naar het beloningsbeleid in de makelaardij. Directeur Olof Raas licht de opvallendste uitkomsten toe.

TekstJaap Hoeve

Wat wordt er verdiend in de makelaardij? Hebben de gekte op de woningmarkt en de coronacrisis invloed op de bonussen die worden uitgedeeld? Wat is er veranderd vergeleken met vorig jaar? Het salarisonderzoek van 2B Connected bestaat uit een vragenlijst die is ingevuld door 314 makelaars (ten opzichte van 355 in 2020), actief in zowel de woningmakelaardij als – in mindere mate – bedrijfsonroerend goed (BOG).

Olof Raas • Foto: 2B Connected

‘Blijkbaar willen veel kantoren hun medewerkers laten meeprofiteren van de goede tijd die ze beleven’

“Doel van het onderzoek was om inzicht te krijgen in de verschillen in beloning die makelaars ontvangen”, legt directeur Olof Raas van 2B Connected uit. “We willen antwoord geven op de vraag wat de makelaar zelf nu precies belangrijk vindt in zijn werk.” Het gemiddelde maandsalaris in de makelaardij in 2021 was € 3524,68. In 2020 was dat € 3.391,62. Met het oog op de gemiddelde loonstijging in 2021 van werknemers in Nederland, 2,4%, is de stijging van de salarissen van KRMT en RM/RT volgens 2B Connected fors te noemen. Voor het onderzoek zijn respondenten onderverdeeld naar functie: binnendienst, assistent-makelaar (ARMT), kandidaat-makelaar (KRMT), registermakelaar (RMT) wonen, registermakelaar BOG en verhuurmakelaar. “80 procent van de respondenten zijn dezelfde mensen als vorig jaar”, vertelt Raas. “Dat maakt het juist interessant om te kijken wat er nu veranderd is.”

Forse stijging bonussen Wat het meeste opvalt, is dat de bonussen sterk gestegen zijn, maar liefst 21 procent, tegen een stijging van ‘slechts’ 3,8 procent voor het vaste salaris. “Dat is een enorme stijging”, zegt Raas. “Zeker als je bedenkt dat 43 procent géén bonus krijgt. Blijkbaar willen veel kantoren hun medewerkers laten meeprofiteren van de goede tijd die ze beleven.”

De coronacrisis lijkt weinig invloed te hebben op de verdiensten in de makelaardij. De stijging van de bonussen gaat bijna gelijk op met die van de huizenprijzen, constateert Raas. “Op veel plekken is sterke concurrentie en staan de courtages onder druk. Maar de totale koek van omzetten wordt groter, genoeg om een flinke bonus te rechtvaardigen.” Dat moet zich volgens hem vertalen in een terugval in verdiensten als de huizenmarkt afkoelt. “What goes up, must come down.”

‘De opleidingen zitten vol en de instroom van jonge krachten is enorm’

Tekort aan personeel Wat verder opvalt zijn de verschillen tussen ‘startersfuncties’ als binnendienst en ARMT en ervaren medewerkers. Waar binnendienst en ARMT gemiddeld moesten inleveren, is het salaris van een gediplomeerd KRMT of RMT flink gestegen. Dat is volgens Raas een gevolg van een tekort aan gekwalificeerd personeel. “Onze constatering is dat door het grote aanbod van beginnende makelaars, die vaak starten in binnendienst en als ARMT, de salarissen van deze twee categorieën dalen. Daarentegen is er een (flinke) stijging te zien van de salarissen van KRMT’ers en RM/RT’ers , doordat er daarvan relatief gezien steeds minder op de markt zijn.” Het goede nieuws is dat de makelaardij sexy is, vervolgt Raas. “De opleidingen zitten vol en de instroom van jonge krachten is enorm. Maar aan ervaren mensen is een tekort. En er zijn veel makelaars op leeftijd die de komende jaren willen stoppen.”

Meeste makelaars tevreden

35 procent van de ondervraagde makelaar-professionals vindt dat hun salaris onder de normale marktwaarde ligt. Maar liefst 47% vindt dat hun salaris wél marktconform is. Een opvallend cijfer, volgens Raas. “Het verbaasde me dat mensen zich blijkbaar prettig voelen bij hun salaris.” Hij benadrukt dat het hier gaat over perceptie. Het is niet te zeggen of die perceptie ook klopt. Die tevredenheid blijkt ook uit de antwoorden op de vraag of makelaars overwegen om over te stappen naar een andere werkgever. Pas als daar 17 tot 20 procent meer salaris tegenover staat, zeggen ze dat te willen. “Makelaars zijn blijkbaar tevreden over hun salaris”, aldus Raas. Ook interessant: 40 procent van de respondenten zegt voor zichzelf te willen beginnen, als ondernemer, zzp’er of franchisenemer. Dat is overigens niet veel meer of minder dan vorig jaar. “Als makelaar is het relatief makkelijk om voor jezelf te beginnen”, zegt Raas. “En in een goede markt is het natuurlijk aantrekkelijk.”

De respondenten gaven aan ondernemer te willen worden voornamelijk om hun eigen tijd te kunnen indelen. Maar ook zelf beslissingen te kunnen nemen over de bedrijfsvoering en meer geld te kunnen verdienen, zijn belangrijke drijfveren. Opvallend is wel dat ‘meer geld verdienen’ op de derde plaats komt, na ‘eigen tijd indelen’ en ‘zelf beslissingen kunnen nemen’.

Pensioen

Nieuw dit jaar is de vraag over pensioen. Van de ondervraagden krijgen er 151 wel (afgerond 50%) een pensioenvergoeding en 153 niet (50%). Ter vergelijking: in Nederland bouwt zo’n 13% van alle werknemers geen pensioen op, blijkt uit cijfers van het CBS. Het valt dus op dat het aantal makelaar-professionals dat geen pensioen opbouwt erg hoog is in verhouding met de rest van de arbeidsmarkt. “Hier is nog winst te behalen”, zegt Raas. “Of niemand vindt het interessant.” Bekijk de volledige onderzoeksresultaten

Deel dit artikel: