KPE: succesvolle transformatie dankzij voortvarende aanpak

Online lesgeven is een blijvertje

Een welbekend virus brak anderhalf jaar geleden uit. Halsoverkop moest de KPE Groep onder meer de vastgoedgerelateerde cursussen, zoals de PE voor makelaar-taxateurs, digitaliseren. In twee maanden werden de lessen en de lesomgeving gedigitaliseerd. Dankzij een voortvarende aanpak slaagde het opleidings-, trainings- en coachingsinstituut voor de bouw en vastgoed in haar missie.

Tekst • Marcel van Rijnbach

Nu de meeste coronamaatregelen zijn teruggedraaid, komt het fysiek lesgeven weer terug. Maar één ding staat als een paal boven water: online onderwijs is bij KPE Vastgoed een blijvertje. Een deel van de cursisten is om verschillende redenen enthousiast over deze formule. “Deze cursisten ervaren het gebrek aan reistijd en de compacte manier van lesgeven, in tijdsblokken van maximaal drie uur, als voordelen ten opzichte van het fysiek bijwonen van een les. Daarom blijven we het online lesgeven aanbieden, naast de traditionele wijze van onderwijs”, legt directeur KPE Vastgoedopleidingen Jan-Kees Duvekot uit.

‘Stilstaande auto’ snel gerepareerd Uiteraard werd ook de KPE Groep in februari 2020 getroffen door de gevolgen van de uitbraak van het coronavirus. In één klap waren de fysieke cursusdagen, masterclasses, trainingen en coachingstrajecten voor vastgoedprofessionals en cursisten uit den boze. Hoe nu verder? Duvekot vertelt hoe de ‘defecte auto’ gerepareerd moest worden. “Van het ene op het andere moment werden we gedwongen om binnen twee maanden een digitale lesomgeving te creëren voor onze cursisten en vakdocenten. Dat is wonderwel gelukt. Als de urgentie daar is, komen er kennelijk allerlei krachten los om binnen een kort tijdsbestek een transformatie te bewerkstelligen.”

Aanpassing organisatie KPE Groep nam een aantal maatregelen om een digitale lesomgeving te creëren. Uiteraard moest er een infrastructuur van hardware worden opgetuigd om in groepsverband lesstof met elkaar te delen. Via een digitale omgeving bij KPE konden de cursisten vanuit huis een gezamenlijke Zoom-meeting volgen en zodoende lesstof tot zich nemen. Vakdocenten pasten de leerstof aan door de opdrachten korter, bondiger en visueler te maken. Het bleek voor menig cursist niet vol te houden om zich van achter een scherm van 9.30 tot 16.00 uur voor de volle 100% te concentreren, zoals gebruikelijk bij fysieke bijeenkomsten. “Daarom hebben we deze indeling gewijzigd naar lesblokken van maximaal drie uur.” Daarnaast stelde de KPE Groep moderators aan om de digitale lesomgeving technisch te beheren. “De transformatie van fysiek naar digitaal lesgeven heeft zeker het nodige van onze interne organisatie gevergd, maar het is het zeker waard geweest”, zegt de directeur Vastgoedopleidingen bij KPE.

‘Fysieke makelaar hoeft niet overbodig te worden door digitalisering’

Directeur KPE Vastgoedopleidingen Jan-Kees Duvekot

Voordelen online lessen Uiteraard was het volgens Duvekot voor zowel de docenten als de cursisten wennen om via een scherm te communiceren. Vooral in het begin leverde het inloggen in KPE online wat vertraging op; de één pikte dat sneller op dan de ander. Daarom maakte KPE dit instructiefilmpje om het inloggen en de zoomlink uit te leggen. De transformatie naar het digitaal lesgeven leverde ook enkele voordelen op ten opzichte van fysieke lessen. Zo bleek het in groepjes werken digitaal juist makkelijker te gaan. De tijdsbesparing ervoeren de cursisten als grootste voordeel. Een fysieke cursus blijkt een grote onderbreking van de dagelijkse werkzaamheden, vooral als je van ver moet komen.

Behoefte aan live inspiratie Beperkingen zijn er ook met digitaal lesgeven. Het spelen van een rollenspel blijkt in een Zoom-meeting onmogelijk en een praktijkles Bouwkunde voor makelaars om bouwgebreken te inventariseren in een fysieke ruimte, wordt digitaal lastig… Maar de voordelen wogen ruimschoots op tegen dit soort hindernissen, die overigens in de fysieke lesomgeving weer zijn opgelost. De fysieke lessen en bijeenkomsten worden weer volledig opgestart. “Je ziet onder makelaars en taxateurs dat er toch een grote behoefte is om elkaar in levenden lijve te inspireren. Dan merk je dat de makelaardij een fysiek communicatieve beroepsgroep is. Makelaars werken steeds meer met digitale tools, maar het beroep wordt niet volledig gedigitaliseerd.”

Fysieke makelaar niet overbodig door digitalisering Duvekot, zelf al decennialang vastgoedmakelaar en daarnaast elf jaar bestuursvoorzitter van VastgoedPRO, vindt dat de rol van de makelaar niet wezenlijk is veranderd door de oprukkende digitalisering. Jazeker: de online koopovereenkomst en klantdossier, het virtueel bezichtigen van een woning en online bieden op een woning hebben een vlucht genomen, maar volgens de ervaren vastgoedprofessional maken digitale tools de fysieke makelaar niet overbodig. “De makelaar wil niet overbodig worden en door de computer worden vervangen. Dat hoeft ook niet, mits de makelaar zich aanpast aan de behoefte van zijn cliënten. Zodra zij meer digitale handelingen wensen in de aankoop van hun woning, moet de makelaardij daarin meebewegen”, besluit Duvekot.

Deel dit artikel: